Aktualności
05 czerwca 2018

Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 18 czerwca do 2 lipca do godz. 14.00

15 maja 2018

Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

07 maja 2018

Nabory wniosków w sprawie dotacji z PO WER oraz z RPO WM na podjęcie działalności gospodarczej

07 maja 2018

24 maja 2018 r. (czwartek) w godz. 8.30 - 15.30, wstęp bezpłatny, zgłoszenia do 22 maja 2018 r.

Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013