Aktualności

  Konkurs dla startupów "Startuj z Mazowsza"

  15 marca 2018

  Mazowieckie startupy, mogące pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznymi, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Startuj z Mazowsza”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca br.

  Kto może aplikować?

  Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu, w celu wytworzenia nowych produktów i usług.

  Nagrody

  Na laureatów czekają nagrody pieniężne:
  I miejsce - 20 000 zł
  II miejsce - 15 000 zł
  III miejsce - 10 000 zł
  oraz  liczne nagrody od partnerów konkursu.
   
  Wnioski konkursowe należy składać do 30 marca 2018 r.  osobiście lub za pośrednictwem poczty:
  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie
  Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
  Al. Solidarności 61
  03-402 Warszawa
  z dopiskiem „Startuj z Mazowsza”

  Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (sekretariat czynny do godz. 16.00).

  Źródło: innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-dla-startupow-startuj-z-mazowsza.html

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013