Aktualności

  Mikroprzedsiębiorca roku 2014 - Fundacja Kronenberga ogłasza konkurs!

  17 marca 2014

  Zapraszamy do udziału w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014”, wydarzenie organizowane jest przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

  Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

  Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

  Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

  Uczestnicy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii konkursowych:

      SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2007 roku,
      PROGRES - przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą między 1 stycznia 2007 roku a 31 grudnia 2010 roku,
      START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2011.

  Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014.

  Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach, po 15 000 zł każda.

  Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.

  Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w czerwcu 2014 roku.

  Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu o tytuł mikroprzedsiębiorca roku 2014.

  Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 13 kwietnia 2014 roku.

   

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013