Aktualności

  Nabór wniosków dotacyjnych na rozwój przedsiębiorczości!

  06 sierpnia 2014

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków na wsparcie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
  Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia br.

  Dla przedsiębiorców to szansa na otrzymanie dotacji na zakup:
  - maszyn i urządzeń,
  - linii produkcyjnych,
  - specjalistycznych środków transportu.

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

  - O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

  - Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31marca 2015 r.

  - Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

  - Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.


  Maksymalna wartość dotacji – 800 tys. PLN

   

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013