Aktualności

  Rozpoczęcie funkcjonowania Elektronicznego Systemu Informacji o Przedsiębiorczości

  17 stycznia 2013

   

   

  Szanowni Państwo,


  Rozpoczyna funkcjonowanie Elektroniczny System Informacji o Przedsiębiorczości (ESIOP) – portal stworzony z myślą o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców, ale nie tylko. Tak naprawdę jest serwisem przeznaczonym dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w sferze gospodarczej i współpracujących z przedsiębiorstwami prywatnymi.

  ESIOP to odpowiedź na istniejące problemy, często zgłaszane przez przedsiębiorców, o braku wiedzy na temat potencjału i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw z terenu powiatu legionowskiego, braku wiedzy o działalności instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, co skutecznie utrudnia funkcjonowanie na wspólnym, lokalnym rynku. Chcemy to zmienić, dlatego powstał ESIOP.

  Głównym celem utworzenia i wdrożenia Elektronicznego Systemu Informacji o Przedsiębiorczości jest dostarczenie przedsiębiorcom i wszystkim zainteresowanym skutecznego narzędzia komunikacji i platformy do pozyskiwania i wymiany informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. ESIOP to serwis internetowy wspomagający podmioty gospodarcze w dostępie do banku danych i informacji niezbędnych do realizowania działań rozwojowych przedsiębiorstwa, w tym inwestycyjnych. ESIOP to portal służący do komunikacji i wymiany informacji w ramach zintegrowanej platformy elektronicznej.

  Realizatorem serwisu jest Urząd Miasta Legionowo wraz z partnerami tj. Starostwem Powiatowym w Legionowie oraz Powiatową Izbą Gospodarczą w Legionowie, którzy jednocześnie będą instytucjami odpowiedzialnymi za jego administrowanie. Do współadministrowania serwisem zaproszonych zostało wiele instytucji działających na terenie powiatu legionowskiego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie czy Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., a także gminy Jabłonna, Serock, Wieliszew, Nieporęt. Założeniem jest, że głównym źródłem informacji będą przedsiębiorstwa z terenu powiatu legionowskiego.

  Realizacja serwisu ESIOP była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – działanie 1.7 Promocja gospodarcza. Stanowi on element większej całości obejmującej organizację na terenie miasta Legionowo dwóch edycji Legionowskich Targów Przedsiębiorczości, pierwszego o tej skali wydarzenia gospodarczego realizowanego na terenie powiatu legionowskiego, którego celem jest prezentacja potencjału legionowskich przedsiębiorstw i nie tylko, stopnia ich konkurencyjności oraz możliwości wzajemnej współpracy biznesowej.

  Liczę, że ESIOP będzie dla Państwa skutecznym narzędziem pozyskiwania wiedzy pomocnej w prowadzeniu własnych przedsiębiorstw i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności i tym samym rozwoju przedsiębiorczości oraz promocji powiatu legionowskiego i Mazowsza.

  To Państwo budujecie ten serwis, dlatego zachęcam wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do zarejestrowania profilu na platformie, dzielenia się informacjami oraz korzystania z jej zasobów.

  Roman Smogorzewski
  Prezydent Miasta Legionowo

  {ZDJECIE_OPIS}
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013