Aktualności

  Energopożyczka dla oszczędnych

  13 grudnia 2012

   

  Energopożyczka to inwestycje, dzięki którym poprawić może się efektywność energetyczna, czyli wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów energii u Pożyczkobiorcy, między innymi takie jak:


  - inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy, w szczególności w realizowanych przez niego procesach produkcyjnych,
  - inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej Pożyczkobiorcy,
  - inwestycje wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysoko sprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  - zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,
  - wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,


  Ubiegający się o udzielenie pożyczki z funduszu składa wniosek w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zgodnie z wzorem formularza. Wnioski o udzielanie pożyczek mogą być składane w terminach ogłoszonych na stronie ARP S.A.
  Kwota pożyczki nie może przekroczyć 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
  Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy w finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 % wnioskowanej pożyczki.
  Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu

  Żródło: http://www.arp.com.pl/

  {ZDJECIE_OPIS}
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013