Aktualności

    PARP - finansowanie dla MŚP

    14 marca 2018

    Zachęcamy do zapoznania się z ofertą finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości!

    Informacje o naborach znajdują się na stronie www.parp.gov.pl.

    Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013