Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabory wniosków!

  04 kwietnia 2018

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabory wniosków:

   

               Termin naboru: od dnia 09.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.      LINK

   

   

  • w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1.

               Termin naboru: od dnia 09.04.2018 r. do dnia 13.04.2018 r.      LINK

   

   

                Termin naboru: od dnia 09.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.      LINK

   

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013