Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ogłasza nabory wniosków

  07 maja 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 16.05.2018r. do dnia 23.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (II)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1.

  Więcej informacji na stronie puplegionowo.pl/wydarzenie/214/nabor-wnioskow-w-sprawie-dotacji-(rpo-wm)

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w terminie od dnia 16.05.2018r. do dnia 23.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legionowskim (III) ”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.

  Więcej informacji na stronie puplegionowo.pl/wydarzenie/213/nabor-wnioskow-w-sprawie-dotacji-(po-wer)

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013