Aktualności

  Seminarium "Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy"

  17 kwietnia 2018

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy".

  Podczas seminarium przedstawione zostaną zagadnienia związane z praktycznymi aspektami udziału polskich małych i średnich firm w zamówieniach publicznych. Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z wypełnianiem warunków postępowania, zachowaniem poufności, korzystaniu z podwykonawców i potencjału osób trzecich. Opisane zostaną także różne kryteria oceny ofert, przesłanki do wykluczenia oferenta z postępowania, oraz możliwości, jakie stwarza postępująca elektronizacja zamówień publicznych w Polsce.


  Seminarium odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:30.

  Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

   

  Szczegóły oraz rejestracja: www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/zamowienia-publiczne-w-praktyce-msp-24042018.html

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013