Aktualności

  Skorzystaj z najnowszej usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług

  23 stycznia 2014

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich mikro- i małych przedsiębiorców do skorzystania z najnowszej usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doradcy z całej Polski przeprowadzą audyt, zidentyfikują obszary wymagające optymalizacji oraz
  zaproponują najlepsze rozwiązania. To wszystko w ramach bezpłatnego doradztwa.

  Nowy pilotaż to szansa dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii, ale nie wiedzą, od czego zacząć, ani gdzie zgłosić się po pomoc. Udział w projekcie ma przynieść przedsiębiorcom realne korzyści, w tym podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników oraz wyposażenie ich w umiejętności wdrażania, modyfikacji i rozwoju technologii informacyjnych dostosowanych do specyfiki ich działalności. Dla zainteresowanych dostępne będą także szkolenia w zakresie posługiwania się wdrożonymi technologiami informacyjnymi. Przedsiębiorcy będą mogli się także dowiedzieć, jakie trendy są obecnie najbardziej istotne w rozwoju technologii informacyjnych stosowanych do wsparcia zarządzania MSP.

  Usługa jest dofinansowana w 100%. Dzięki temu przedsiębiorcy korzystający z usługi nie ponoszą żadnych kosztów związanych z
  doradztwem. Co więcej, kontakt z doradcą jest bardzo prosty – wystarczy osobiście udać się do najbliższego ośrodka, zadzwonić lub
  skontaktować się mailowo. Doradca może także zorganizować spotkanie w siedzibie przedsiębiorcy.

  Usługę świadczy 9 ośrodków w całym kraju. Lista tych ośrodków oraz szczegóły dotyczące usługi dostępne są na stronie internetowej:
  http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/technologie_informacyjne

   

  źródło: PARP

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013