Aktualności

  „Sukces pisany szminką”

  28 października 2013

  Zapraszamy przedsiębiorcze i kreatywne kobiety do konkursu „Sukces pisany szminką” – Biznswomen Roku. Kobiety realizujące ciekawe projekty, intratne biznesy i wprowadzające innowacyjne pomysły.

  Celem konkursu Bizneswomen Roku jest nagrodzenie i nagłośnienie dokonań przedstawicielek płci pięknej w świecie biznesu.
  W konkursie oceniana będzie przedsiębiorczość kreatywność, innowacyjność, umiejętność pozyskiwania funduszy na rozwój, efektywność inwestycji, poziom społecznego zaangażowania zarządzanych podmiotów, a także pasja i wytrwałość uczestniczek w realizacji zamierzonych celów.

  W konkursie mogą wziąć udział menedżerki pracujące w korporacjach i dużych firmach, jak również właścicielki firm z sektora mikro i MŚP, założycielki start-upów oraz kobiety prowadzące działalność charytatywną i społeczną.

  W tym roku obok kategorii Bizneswoman Roku „Korporacja", „Moja Firma" oraz „Działalność na rzecz kobiet" pojawiła się kategoria dedykowana start-upom - „Debiut roku".

  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca listopada 2013 roku. Formularz do pobrania jest na stronie konkursu www.bizneswomanroku.pl, po wypełnieniu prosimy o odesłanie go na adres bizneswoman@radiopin.pl.

  Uczestniczka do konkursu może być zgłoszona przez siebie lub osobę trzecią, kobiety biorące udział w poprzednich edycjach mogą i powinny próbować swych sił ponownie. Laureatki poznamy już w styczniu 2014 roku. 

  Organizatorami konkursu są Sukces pisany szminką i Radio Pin. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Więcej informacji ma stronie www.bizneswomanroku.pl

   

  źródło: http://www.bizneswomanroku.pl

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013