Aktualności

  Szkolenie - konkurs na dofinansowanie "Bon na innowacje"

  11 kwietnia 2018

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na szkolenie w ramach naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje.

  Termin i miejsce szkolenia: Warszawa 19.04.2018 r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.04.18r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje przerwy kawowe oraz lunch, catering.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu: RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18 Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje.

  Szkolenie skierowane jest do:

  – mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa lub

  – przedsiębiorstwa założone z udziałem pracowników naukowych/dydaktycznych uczelni, instytutu badawczego lub instytutu PAN, przy wykorzystaniu zasobów intelektualnych lub materialnych organizacji macierzystej, kapitałowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą (spin-off) albo samodzielne (spin-out).
   

  Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286.

  Więcej informacji na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dzialania-1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-bon-na-innowacje

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013