Aktualności

  X edycja Konkursu Innowator Mazowsza!

  15 marca 2018

  Trwa nabór w konkursie dla przedsiębiorców sektora MŚP oraz młodych naukowców!

  Wnioski konkursowe należy składać do 27 kwietnia 2018 r.

  Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorców reprezentujących sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Województwa Mazowieckiego nie dłużej niż 10 lat oraz mogących wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami, wprowadzonymi w ciągu ostatnich 5 lat i stosowanymi na co dzień w firmie,
  • dynamicznych, kreatywnych naukowców, poniżej 39 roku życia,  po zakończeniu przewodu doktorskiego lub po uzyskaniu stopnia doktora w ciągu ostatnich 3 lat, mieszkających na Mazowszu.

   

  Do wygrania:

   

  w kategorii: Młoda Innowacyjna Firma

  I miejsce: 25.000 zł,

  II miejsce : 15.000 zł,

  III miejsce: 10.000 zł;

   

  w kategorii: Innowacyjny Młody Naukowiec

  I miejsce: 15.000 zł,

  II miejsce: 12.500 zł,

  III miejsce:10 000 zł.

   

  Wnioski konkursowe należy składać do 27 kwietnia 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty:

  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
  Al. Solidarności 61
  03-402 Warszawa

  z dopiskiem „Innowator Mazowsza” ”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma”, „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

  Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (sekretariat czynny do godz. 16.00).

  Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej.

  Więcej informacji na stronie: innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/x-edycji-konkursu-innowator-mazowsza.html

   

  Źródło: innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/rusza-nabor-do-x-edycji-konkursu-innowator-mazowsza.html

  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013