Aktualności

  Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.

  Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie. Dowiedzieć się kiedy firma ma do czynienia z danymi osobowymi, jakich zasad należy przestrzegać przy ich przetwarzaniu, jak zorganizować tę sferę działalności w firmie i jak dopełnićniezbędnych formalności można zdobyć na bezpłatnym szkoleniu e-learning Akademii PARP.

  Fundacja Rozwoju od dnia 1 października 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Własna firma ze wsparciem EFS IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

  Jeśli mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego, jesteś w wieku od 25 do 64 lat, posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie oraz nie posiadasz jeszcze, udokumentowanej znajomości obsługi komputera. TO JEST PROJEKT WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Szanse dla MŚP w programach Horyzont 2020 i COSME”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków na wsparcie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
  Instytut Badań Krajowej Izby Gospodarczej zachęca w ramach projektu UE do skorzystania z bezpłatnej pomocy w planowaniu rozwoju i SOB dla MSP.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do skorzystania z usługi doradczo-szkoleniowej w zakresie ochrony środowiska. Usługa realizowana w ramach oferty Krajowego Systemu Usług została stworzona z myślą o tych firmach, które podlegają lub niebawem będą podlegać eko-regulacjom.

  Prezydent Miasta Legionowo zaprasza na bezpłatną konferencję „Bezpieczny Przedsiębiorca w Legionowie”.

  Przedsiębiorcy będą mieli okazję dowiedzieć się, np.: co dzieje się z majątkiem firmy po śmierci właściciela, jak poradzić sobie z nieuczciwym kontrahentem, jak oddzielić własne pieniądze od pieniędzy przedsiębiorstwa, które prowadzimy, czy i jak można zabezpieczyć majątek własny i firmowy przed procedurami spadkowymi, wierzycielami lub komornikiem.

  Zapraszamy do udziału w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014”, wydarzenie organizowane jest przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

  Strona wyników:
  [1] 2 3 4 5 ... 5
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013