Aktualności

  Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 18 czerwca do 2 lipca do godz. 14.00

  Nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

  Nabory wniosków w sprawie dotacji z PO WER oraz z RPO WM na podjęcie działalności gospodarczej

  24 maja 2018 r. (czwartek) w godz. 8.30 - 15.30, wstęp bezpłatny, zgłoszenia do 22 maja 2018 r.

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON zaprasza na Biznes Mixer - spotkania networkingowe dla przedsiębiorców.

  Starosta Legionowski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie zaprasza na cykl Konferencji w zakresie „Budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie legionowskim”

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 09.05.2018 r. do dnia 11.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Termin: do 27 kwietnia.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy". Termin: 24 kwietnia .

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na szkolenie w ramach naboru z RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje. Termin: 19.04.2018 r.

  Strona wyników:
  [1] 2 3 4 5 6 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013