Aktualności

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego do Programu PL04 (2014), „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

  3 marca wystartowała dziesiąta już edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza VII Międzynarodową Konferencję „Design szansą dla MSP i regionów”, organizowaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 r.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Tylko do końca marca można skorzystać z dofinansowanej usługi pilotażowej z zakresu marketingu i sprzedaży dla branży przetwórstwa
  rolno – spożywczego.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich mikro- i małych przedsiębiorców do skorzystania z najnowszej usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doradcy z całej Polski przeprowadzą audyt, zidentyfikują obszary wymagające optymalizacji oraz
  zaproponują najlepsze rozwiązania. To wszystko w ramach bezpłatnego doradztwa.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza niepełnosprawnych pracowników mazowieckich przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego.

  Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to projekt Fundacji dr Bogusława Federa.
  Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych w istniejących organizacjach i przedsiębiorstwach a także pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw (start up) opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji.

  Zapraszamy przedsiębiorcze i kreatywne kobiety do konkursu „Sukces pisany szminką” – Biznswomen Roku. Kobiety realizujące ciekawe projekty, intratne biznesy i wprowadzające innowacyjne pomysły.

  Strona wyników:
  1 [2] 3 4 5 ... 5
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013