Aktualności

  Zapraszamy na seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „MŚP w Horyzoncie 2020”. Seminarium, organizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, odbędzie się 6 listopada 2013 r. , w Warszawie.

  Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  16 września rozpoczęła się IV edycja konkursu Zacznij.biz. Uczestnicy konkursu wezmą udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, a finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznes inwestorom – Aniołom Biznesu i funduszom podwyższonego ryzyka (VC). Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają początkujących i doświadczonych przedsiębiorców z sektora High Tech i branży internetowej oraz studentów i pracowników naukowych kierunków technicznych.

  Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”  zaprasza zainteresowanych założeniem i rozwinięciem własnej działalności gospodarczej na szkolenie.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15 października ogłosi, a 2 listopada zacznie przyjmować wnioski w konkursie na nowe inwestycje o wysokim potencjale z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do tej pory odbyły się dwie jego tury – w 2009 r. i w I połowie tego roku.

  Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza przedsiębiorców na konferencję "Badania dla rozwoju Mazowsza

  Usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU dają gwarancję korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z doświadczonymi ośrodkami KSI.

  Ministerstwo Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych.

  Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.

  To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu Państw.

  Strona wyników:
  1 2 [3] 4 5 ... 5
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013