Aktualności

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i doradztwa w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości!

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON zaprasza na Biznes Mixer - spotkania networkingowe dla przedsiębiorców.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o możliwym pozyskaniu dofinansowania w ramach naborów wniosków w konkursach ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Dnia 25 września na portalu Przedsiębiorca to styl życia ukazał się artykuł poświęcony rewitalizacji w Legionowie, przygotowany przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji. Artykuł skupia się na planowanym projekcie „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”.

  Europejski Wykład Otwarty

  Możliwości współpracy międzynarodowej
  w programie „Europa dla obywateli”

  15 lutego 2018 r., godz. 16.00
  Centrum Przedsiębiorczości Smolna (sala konferencyjna na parterze)
  ul. Smolna 4, Warszawa

  Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.

  Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie. Dowiedzieć się kiedy firma ma do czynienia z danymi osobowymi, jakich zasad należy przestrzegać przy ich przetwarzaniu, jak zorganizować tę sferę działalności w firmie i jak dopełnićniezbędnych formalności można zdobyć na bezpłatnym szkoleniu e-learning Akademii PARP.

  Fundacja Rozwoju od dnia 1 października 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Własna firma ze wsparciem EFS IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

  Jeśli mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego, jesteś w wieku od 25 do 64 lat, posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie oraz nie posiadasz jeszcze, udokumentowanej znajomości obsługi komputera. TO JEST PROJEKT WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Szanse dla MŚP w programach Horyzont 2020 i COSME”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

  Strona wyników:
  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013