Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży, organizacji prac interwencyjnych oraz przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (RPO WM).

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i doradztwa w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości!

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych BIZOON zaprasza na Biznes Mixer - spotkania networkingowe dla przedsiębiorców.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o możliwym pozyskaniu dofinansowania w ramach naborów wniosków w konkursach ogłaszanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Dnia 25 września na portalu Przedsiębiorca to styl życia ukazał się artykuł poświęcony rewitalizacji w Legionowie, przygotowany przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji. Artykuł skupia się na planowanym projekcie „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”.

  Europejski Wykład Otwarty

  Możliwości współpracy międzynarodowej
  w programie „Europa dla obywateli”

  15 lutego 2018 r., godz. 16.00
  Centrum Przedsiębiorczości Smolna (sala konferencyjna na parterze)
  ul. Smolna 4, Warszawa

  Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek jest konieczność składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Wiele firm, których ten obowiązek dotyczy, nie jest na to wyzwanie jeszcze gotowa.

  Czy wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych? Czy dopełniają wymogu rejestracji zbiorów danych? Czy wdrażają w firmach polityki dotyczące bezpieczeństwa i są gotowi na wypadek kontroli GIODO? Praktyka pokazuje, że nie. Dowiedzieć się kiedy firma ma do czynienia z danymi osobowymi, jakich zasad należy przestrzegać przy ich przetwarzaniu, jak zorganizować tę sferę działalności w firmie i jak dopełnićniezbędnych formalności można zdobyć na bezpłatnym szkoleniu e-learning Akademii PARP.

  Fundacja Rozwoju od dnia 1 października 2014 roku rozpoczęła realizację projektu „Własna firma ze wsparciem EFS IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

  Jeśli mieszkasz na terenie woj. mazowieckiego, jesteś w wieku od 25 do 64 lat, posiadasz co najwyżej średnie wykształcenie oraz nie posiadasz jeszcze, udokumentowanej znajomości obsługi komputera. TO JEST PROJEKT WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
  Strona wyników:
  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013