Aktualności

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Szanse dla MŚP w programach Horyzont 2020 i COSME”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków na wsparcie projektów w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
  Instytut Badań Krajowej Izby Gospodarczej zachęca w ramach projektu UE do skorzystania z bezpłatnej pomocy w planowaniu rozwoju i SOB dla MSP.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do skorzystania z usługi doradczo-szkoleniowej w zakresie ochrony środowiska. Usługa realizowana w ramach oferty Krajowego Systemu Usług została stworzona z myślą o tych firmach, które podlegają lub niebawem będą podlegać eko-regulacjom.

  Prezydent Miasta Legionowo zaprasza na bezpłatną konferencję „Bezpieczny Przedsiębiorca w Legionowie”.

  Przedsiębiorcy będą mieli okazję dowiedzieć się, np.: co dzieje się z majątkiem firmy po śmierci właściciela, jak poradzić sobie z nieuczciwym kontrahentem, jak oddzielić własne pieniądze od pieniędzy przedsiębiorstwa, które prowadzimy, czy i jak można zabezpieczyć majątek własny i firmowy przed procedurami spadkowymi, wierzycielami lub komornikiem.

  Zapraszamy do udziału w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014”, wydarzenie organizowane jest przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

  Zapraszamy do składania wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego do Programu PL04 (2014), „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

  3 marca wystartowała dziesiąta już edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza VII Międzynarodową Konferencję „Design szansą dla MSP i regionów”, organizowaną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 r.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Strona wyników:
  1 2 3 [4] 5 6 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013