Aktualności

  Tylko do końca marca można skorzystać z dofinansowanej usługi pilotażowej z zakresu marketingu i sprzedaży dla branży przetwórstwa
  rolno – spożywczego.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich mikro- i małych przedsiębiorców do skorzystania z najnowszej usługi pilotażowej Krajowego Systemu Usług w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doradcy z całej Polski przeprowadzą audyt, zidentyfikują obszary wymagające optymalizacji oraz
  zaproponują najlepsze rozwiązania. To wszystko w ramach bezpłatnego doradztwa.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza niepełnosprawnych pracowników mazowieckich przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego.

  Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości to projekt Fundacji dr Bogusława Federa.
  Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych w istniejących organizacjach i przedsiębiorstwach a także pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw (start up) opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji.

  Zapraszamy przedsiębiorcze i kreatywne kobiety do konkursu „Sukces pisany szminką” – Biznswomen Roku. Kobiety realizujące ciekawe projekty, intratne biznesy i wprowadzające innowacyjne pomysły.

  Zapraszamy na seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „MŚP w Horyzoncie 2020”. Seminarium, organizowane przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, odbędzie się 6 listopada 2013 r. , w Warszawie.

  Projekt Recepta na zwolnienie skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  16 września rozpoczęła się IV edycja konkursu Zacznij.biz. Uczestnicy konkursu wezmą udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach, a finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznes inwestorom – Aniołom Biznesu i funduszom podwyższonego ryzyka (VC). Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają początkujących i doświadczonych przedsiębiorców z sektora High Tech i branży internetowej oraz studentów i pracowników naukowych kierunków technicznych.

  Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”  zaprasza zainteresowanych założeniem i rozwinięciem własnej działalności gospodarczej na szkolenie.

  Strona wyników:
  1 2 3 4 [5] 6 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013