Aktualności

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15 października ogłosi, a 2 listopada zacznie przyjmować wnioski w konkursie na nowe inwestycje o wysokim potencjale z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do tej pory odbyły się dwie jego tury – w 2009 r. i w I połowie tego roku.

  Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza przedsiębiorców na konferencję "Badania dla rozwoju Mazowsza

  Usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU dają gwarancję korzystania z profesjonalnego doradztwa, realizowanego zgodnie ze standardem określonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z doświadczonymi ośrodkami KSI.

  Ministerstwo Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych.

  Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.

  To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu Państw.

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

  Euro-Most Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu "Przepis na sukces" zaprasza do udziału w projekcie mieszkańców województwa mazowieckiego.

  Targi SAMORZĄD, które odbędą się w dniach 4 - 6 czerwca 2013 roku w Expo Silesia w Sosnowcu, pozwolą na spotkanie się przedstawicieli samorządów terytorialnych z producentami i dostawcami usług pozwalających na usprawnienie i rozwój funkcjonowania gmin i powiatów.

  5 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz trzynasty zaprasza do udziału w Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Forum wzorem lat ubiegłych stanowić będzie dobrą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ciekawych dyskusji z ekspertami oraz bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Agencji.

  Strona wyników:
  1 2 3 4 5 [6] 7 ... 7
  Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013