Baza podmiotów

Nazwa:
Gmina Legionowo
NIP:
5360015621
REGON:
015891295
Ulica:
marsz. J. Piłsudskiego 41
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
kancelaria@um.legionowo.pl
Informacja o gminie/powiecie:
Legionowo jest młodym, aktywnym i szybko rozwijającym się miastem. Inwestujemy w oświatę, sport, kulturę oraz infrastrukturę. Z roku na rok zmieniamy się na lepsze, bo „Legionowo. Porusza!”

Nasze miasto jest jednym z najmłodszych, a zarazem najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących na Mazowszu. Usytuowane w bliskim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego (7 km), przy trasie kolejowej Warszawa-Gdańsk i przy drodze krajowej nr 61, łączącej stolicę z Pojezierzem Mazurskim. Od centrum Warszawy dzieli je zaledwie 23 km, co sprzyja rozwojowi. Legionowo jest gminą miejską o powierzchni ok. 1 360 ha zamieszkaną przez ponad 50 tys. osób.
Przyjazne dla rozwoju warunki staramy się w pełni wykorzystywać. W ostatnich latach wybudowaliśmy „Arenę” - Centrum Rekreacyjno – Sportowe, Centrum Administracyjno – Informacyjne gdzie mieści się min. siedziba władz miasta, powstały: boiska ze sztuczną nawierzchnią, skate park, liczne place zabaw, ścieżki rowerowe, parki, budynek Muzeum Historycznego. Inwestycje konsultujemy z mieszkańcami w trakcie debat społecznych, by miasto rozwijało się zgodnie z ich wolą. Przed nami budowa Centrum Komunikacyjnego, którą rozpoczniemy już niebawem. Legionowo jest miastem, które nieustannie się rozwija. Maksymalnie wykorzystujemy wszelkie możliwości, by mieszkańcy mogli żyć wygodnie, nowocześnie i aktywnie a przedsiębiorcy mogli się rozwijać i inwestować na terenie Miasta.

Legionowo w chwili obecnej to:
- ponad 53 000 mieszkańców, w tym potencjał kapitału ludzkiego – w postaci 20 tyś. osób w wieku produkcyjnym mobilnym,
- wzrost na przestrzeni ostatnich 6 lat o 50,18% przychodu mieszkańców Miasta nieprowadzących działalności gospodarczej,
- wzrost o 42,52 % przychodu osób prowadzących działalność gospodarczą wraz ze zwiększającą się liczbą przedsiębiorców,
- 99% wydatków majątkowych w gminie (2010 r.) przeznaczona została na cele inwestycyjne,
- budżet Miasta Legionowo na poziomie 171 662 393 PLN ( plan budżetu na 2013 r.), w tym środki przeznaczane na rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, transport i łączność czy infrastrukturę kolejową.
To wszystko sprawia, że Legionowo to doskonałe miejsce na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Informacja o zachętach inwestycyjnych:

Polityka przestrzenna w gminach to podstawowy instrument rozwoju inwestycji. Warto podkreślić, ze stopień pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego stanowi 100%. gmina Legionowo jako nieliczna w województwie mazowieckim może poszczycić się takim wynikiem. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajdą Państwo w zakładce "Polityka Przestrzenna".


Przedsiębiorcy mają również możliwość współpracy z Urzędem Miasta Legionowo poprzez:

- zaabonowanie się w systemie bezpłatnego SMS na informacje dot. wydarzeń w mieście, komunikaty alarmowe oraz na przypomnienia dla przedsiębiorców płacących koncesję za alkohol (http://www.legionowo.pl/pl/Bezplatny-Miejski-Serwis-SMS)

- współpraca w ramach programu Karta Dużej Rodziny (http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/Wspolpraca-w-ramach-Programu-Karta-Duzej-Rodziny)

- uzyskanie honorowego patronatu prezydenta nad różnorodnymi akcjami i wydarzeniami (http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca/WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-HONOROWEGO-PATRONATU)

- wynajem powierzchni reklamowych będących własnością miasta (http://www.bip.legionowo.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTMzOTgsMSwwKQ==).
Polityka gospodarcza:

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Legionowo zawsze miały charakter preferencyjny i uchwalane były w niższej wysokości niż stawki ogłaszane przez Ministra Finansów.

Zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Legionowo Nr XXVI/333/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 8647 ze zm.) stawka podatkowa dotycząca podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest niższa od górnej stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów o 1,82 zł (stawka ogłoszona – 22,82 zł, stawka stosowana – 21,00 zł). Stawka podatkowa dla garaży podziemnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej została obniżona o 12,32 zł (stawka ogłoszona 22,82 zł, stawka stosowana 10,50 zł). Stawka podatkowa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest niższa od górnej stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów o 0,03 zł (stawka ogłoszona – 0,88zł, stawka stosowana – 0,85 zł). Zmniejszono także stawkę od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,43 zł (stawka ogłoszona – 4,63 zł, stawka stosowana – 4,20 zł).

Inne:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Urząd Miasta 22 766 40 73
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013