Baza podmiotów

Nazwa:
DOMINO COMPUTER Jarosław Myśliński
NIP:
536-112-69-89
REGON:
013145760
Branża:
46.51 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Ulica:
Podgróska 5
Kod pocztowy:
05-119
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
info@dominocomputer.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
DELL PartnerDirect
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Jarosław Myśliński 22 722 93 90
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013