Baza podmiotów

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o.
NIP:
536-00-12-717
REGON:
010635430
Branża:
36.00 POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
Ulica:
Kościuszki 16 a
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
sekretariat@pwklegionowo.com
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Małgorzata Cross 22 774 13 61
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013