Baza podmiotów

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ORBITA
NIP:
9521498384
REGON:
141811605
Branża:
42.11 Roboty związane z budową dróg i autostrad
Ulica:
Zegrzyńska 81 12
Kod pocztowy:
05-119
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
orbita5@op.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
cały kraj
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
brak
Oferta:
oznakowanie poziome i pionowe dróg,parkingów,placów i hal fabrycznych
Ograniczenia podmiotu:
brak
Inne/uwagi/wyróżnienia:
referencje
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
brak
Informacja o działalności B+R:
brak
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
brak
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Stanisław Nowak 602418520
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013