Baza podmiotów

Nazwa:
ANKOR Anna Koriat
NIP:
5361016887
REGON:
012495274
Branża:
25.62 Obróbka mechaniczna elementów metalowych
33.11 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
43.21 Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.99 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.52 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
80.20 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22 Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29 Pozostałe sprzątanie
82.92 Działalność związana z pakowaniem
Ulica:
ul. Juliusza Słowackiego 37 87
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
ankor.koriat@op.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
cały kraj
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Firma istnieje od 1996 r
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Krzysztof Koriat 508 26 56 07
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013