Baza podmiotów

Nazwa:
GARED
NIP:
524-133-86-77
REGON:
142300500
Branża:
70.21 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Ulica:
Gen. J. Bema 2c
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
biuro@gared.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
cała Polska
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
* opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej
* doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej
* wsparcie sprzedaży
* outsourcing marketingowy 
* budowanie marki 
* kreowanie wizerunku firmy
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Edyta Garnowska 508-502-427
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013