Baza podmiotów

Nazwa:
ZDROWA ŻYWNOŚĆ bezglutenowa
NIP:
7181893926
REGON:
146636220
Branża:
47.24 Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29 Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Ulica:
Długa 42b 2
Kod pocztowy:
05-140
Miejscowość:
Stasi Las
E-mail:
info@sklepbezglutenowy.com.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):

Zapotrzebowanie na produkty/usługi:

Oferta:
Sprzedaż certyfikowanej żywności  bezglutenowej, żywności dietetycznej oraz naturalnej.

Więcej na stronie sklepu www.sklepbezglutenowy.com.pl
Ograniczenia podmiotu:

Inne/uwagi/wyróżnienia:

Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:

Informacja o działalności B+R:

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:

Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Wioleta Zysk 536406557
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013