Baza podmiotów

Nazwa:
DlaWas.Net
NIP:
522-267-48-88
REGON:
140697024
Branża:
47.91 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
62.01 Działalność związana z oprogramowaniem
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.12 Działalność portali internetowych
Ulica:
Lubeckiego 7
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
Legionowo
E-mail:
strony@dlawas.net
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Rafał Rynkiewicz 602205704
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013