Baza podmiotów

Nazwa:
EMEA Gateway
NIP:
5221253038
REGON:
012012324
Branża:
46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Ulica:
Wilczej Łąki 9
Kod pocztowy:
03-159
Miejscowość:
Warszawa
E-mail:
info@emeagateway.com
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
Polska
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
Kompleksowa automatyzacja obiektów infrastrukturalnych /BMS/ oraz urządzeń przemysłowych.
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:

Grand Prix targów ForArch dla TECOMAT Foxtrot.

Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Andrzej Ciuk +48228145000
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013