Baza podmiotów

Nazwa:
Rema Broker Spółka z o.o.
NIP:
5270201828
REGON:
002155250
Branża:
66.22 Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Ulica:
E. Jelinka 18
Kod pocztowy:
01-646
Miejscowość:
Warszawa
E-mail:
biuro@remabroker.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
cały kraj
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
brokerzy i agenci ubezpieczeniowi
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Bogdan Regulski +48602261616
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013