Baza podmiotów

Nazwa:
CFU AKME
NIP:
5270023396
REGON:
010621415
Branża:
66.22 Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Ulica:
pOZNAŃSKA 50
Kod pocztowy:
05-120
Miejscowość:
lEGIONOWO
E-mail:
biuro@cfuakme.pl
Obszar działalności (wymiar terytorialny):
CAŁY KRAJ
Zapotrzebowanie na produkty/usługi:
Oferta:
Ograniczenia podmiotu:
Inne/uwagi/wyróżnienia:
Informacja o działalności innowacyjnej/patentach:
Informacja o działalności B+R:
Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie:
agenci ubezpieczeniowi
Informacja o planowanych wydarzeniach:
Kontakt:
Urszula Regulska +48602244712
Projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013